Language
 
  » ANASAYFA  » HAKKIMIZDA » TEKNOLOJİMİZ » ÜRÜNLERİMİZ » DEPARTMANLAR » İNSAN KAYNAKLARI
   » İLETİŞİM
 
KALİTE & BELGELERİMİZ
 
Kalite ve Geliştirme

Küreselleşen ekonomi ve rekabete dayalı piyasa şartlarında var olabilmenin temel koşulu olarak "Tüketici Memnuniyetini " görüyoruz. Bu nedenle biz AL-KOR MAKİNA KALIP SAN. ve TİC. A.Ş. çalışanları, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle faaliyetlerimizin her safhasında "Eksiksiz Tüketici Memnuniyetini" sağlamayı ve "Sürekli İyileştirmeyi" vazgeçilmez politika olarak belirtiyor, bunu sağlamak için çevre ve çalışan sağlığı bilincine dayalı Toplam Kalite Yönetimini sistem olarak kabul ediyoruz.

Bu bilinçle sektörümüzde yenilikçi olmanın verdiği avantajı da kullanıp ekonomikliğin yanı sıra kalitenin de simgesi olmayı hedefliyoruz. Sürekli kalitenin temini ve çalışan sağlığı açısından bilinçlendirilmi, mutlu personelimiz temel kaynağımızdır.

Standart kaliteyi sürdürmenin tek yolunun eğitim olduğunu biliyor ve tüm faaliyetlerimizde başlangıcın eğitim olacağını belirtiyoruz. Tüm müşteri ve tüketicilerimize standart kalitenin uygun koşullar altında sunumu için dün olduğu gibi bugün de teknolojinin takipçisi ve geliştiricisi olmak, teknolojik imkanları kullanıp ilk seferinde ve her seferinde mükemmeli yakalamak geliştirdiğimiz standardımızdır
.
 
   
     
 
   
 

Özet Olarak Kalite Politikamız

• Müşteri memnuniyetini sağlamak;
• Çevre ve çalışan sağlığı bilincine dayalı üretim
• Standart kaliteyi sağlamak için eğitime önem vermek.
• Kaliteli mal üretmek ve kaliteyi en uygun fiyata sunmak
• Sürekli geliştirme ve iyileştirme
 
 
 
ÇEVRE & İŞ SAĞLIĞI POLİTİKAMIZ
 
   
Çevre Politikası

AL-KOR MAK.KALIP SAN.VE TİC.A.Ş. üst yönetimi, çevre ile ilgili amacını belirleyen çevre politikasını önemli çevresel etkileri, yasal ve diğer şartları, ilgili tarafların beklenti ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak hazırlamıştır.
AL-KOR MAK.KALIP SAN.VE TİC.A.Ş. üst yönetimi, belirlenen çevre politikasının; çevre amaç ve hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için referans olarak kullanılmasını, kuruluş içinde iletilip anlaşılmasını ve uygunluk açısından gözden geçirilmesini sağlamaktadır. AL-KOR MAK.KALIP SAN.VE
TİC.A.Ş. üst yönetimi çevre yönetim sistemi şartlarına uymayı, sistemin etkinliğini ve verimliliğini sürekli gözden geçirerek iyileştirmeyi sağlamak için aşağıdaki Politika ve Hedeflere uymayı taahhüt eder:
Politika:
Çevre ile ilgili yürürlükteki ulusal ve yerel yasal ve diğer şartlara uymak
Ürün ve proseslerin tasarımında ve üretim sürecinde çevresel etkilerin en aza indirgenmesini sağlamak ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek
Doğal kaynakları verimli kullanmak ve atıklarımızı kontrol altına alarak çevre kirliliğini önlemek
Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevresel duyarlılığını arttırmak ve kamuoyu ile çevre konusunda açık iletişim kurmak
Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını da yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemek.
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş sağlığı ve güvenliği, AL-KOR MAKİNE’ nin insana saygı çerçevesinde öncelikli konusudur. Hedefimiz İş Kanunlarına ve güncel İSG normlarına uygun iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini tam olarak alarak, güvenli ve sağlıklı bir ortamında sıfır kaza, sıfır meslek hastalığı değerlerine sahip bir işyeri yaratmaktır.
İSG misyonumuz kaza olduktan sonra koruma çalışmalarının yapılması yerine, kaza olmadan önlem alınması alınmasıdır.
Bu çerçevede;
Her çalışanımız ve Al-Kor fabrikası içerisinde çalışan tüm taşeron, tedarikçi ve ziyaretçilerimiz İSG talimatlarına tam olarak uygulamaktan sorumlulardır.
Tüm çalışanlarımız İSG çalışmalarının doğal bir üyesi olup, İSG çalışmalarında sıfır kaza ve sıfır meslek hastalığı hedefine ulaşmak için kendi işiyle ilgili önlemleri alır ve geliştir.
İç denetim süreçlerinde İSG noktaları incelenecek ve tespit edilen uygunsuzluklar öncelikli olarak kalıcı
olarak giderilir.
Yöneticiler, kendi yönetimlerinde veya kontrollerinde olan tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinden
sorumludur.
Al-Kor ailesinin bir üyesi olmanın ilk koşulu güvenli çalışmaktır.
Ürünlerin ve proses tasarım aşamasından tüketim sürecine kadar, kullanılan hammadde, ambalaj malzemeleri, makine, ekipmanlar ve malzemeleri kimyasal, biyolojik ve fiziksel tehlikeleri açısından değerlendirilir.
Tüm organizasyon el bölümlerimizin, uluslar arası ve ulusal mevzuatlar ile Al-Kor standartlarına uyulması sağlanır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Programları oluşturulur, önemli iş sağlığı güvenliği riskleri ortaya çıkarılır ve sürekli iyileştirme için hedefler belirlenir.
Sağlık ve güvenlik konusunda Temel Performans Göstergelerinin ölçümü ve raporlaması yapılır.
İşyerinde olan veya ciddi yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan tüm olay ve kazalar incelenir ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapılır.
Tüm çalışanlarımıza bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygun beceri ve yetkinlikler kazandırılır.
Gündemde olan iş sağlığı ve güvenliği konularına, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranılır, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ile birlikte çalışarak, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimi ve standartların geliştirilmesi sağlanır.
AL-KOR MAKİNE güncel İSG kanunlarına uyacağını ve gereklerini yapacağını taahhüt eder.