Bilgi Güvenliği Politikası

 

Politikanın hedefi şirketin bilgi varlıklarını iç ve dış tehditlere karşı korumaktır.

Bilgi Güvenliği Politikası aşağıdaki tüm gereksinimleri güvenceye alır:

 

 • Kişisel ve elektronik iletişimde şirkete ait bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlanması.

 • Süreçler ve bilgi varlıklarının tanımlanması ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleştirilmesi

 • Varlığın gizliliğinin sağlanması ve korunması

 • Varlığın bütünlüğünün korunması

 • İş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişimin mümkün olması

 • Yasal yükümlülüklerin ve sözleşmelerden doğan hukuki  yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

 • Bu politikayı desteklemek için prosedürler ve bunlara bağlı talimatlar tanımlanmış ve yürürlüğe alınmıştır.

 • Bilgi Güvenliği  iş ihtiyaçları gözetilerek sağlanmaktadır.

 • Kurumumuz, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin  geliştirilmesi, dökümante edilmesi  ve sürekli  iyileştirilmesini  sağlar.

 • Tüm yönetim kadrosu yönetmekte oldukları birimlerin bu politika ve buna bağlı prosedürlere uymasından sorumludur.

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uyumluluk tüm Al-kor Mak.Kalıp San.ve Tic.A.Ş çalışanları  için zorunludur.

 

 

Genel Müdür

Not: İsterseniz belgenin tam haline aşağıdan ulaşabilirsiniz.