ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

POLİTİKASI

 

İş sağlığı ve güvenliği, AL-KOR MAKİNA’ nın insana saygı çerçevesinde öncelikli konusudur. Hedefimiz İş Kanunlarına ve güncel İSG normlarına  uygun iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini tam olarak alarak, güvenli ve sağlıklı bir ortamında sıfır kaza, sıfır meslek hastalığı değerlerine  sahip bir işyeri yaratmaktır.

İSG misyonumuz kaza olduktan sonra koruma çalışmalarının yapılması yerine, kaza olmadan önlem alınmasıdır. Bu çerçevede;

 • Her çalışanımız ve Al-Kor fabrikası içerisinde çalışan tüm taşeron, tedarikçi ve ziyaretçilerimiz İSG talimatlarına tam olarak uygulamaktan sorumlulardır.

 • Tüm çalışanlarımız İSG çalışmalarının doğal bir üyesi olup, İSG çalışmalarında sıfır kaza ve sıfır meslek hastalığı hedefine ulaşmak için kendi işiyle ilgili önlemleri alır ve geliştirir.

 • İç denetim süreçlerinde İSG noktaları incelenecek ve tespit edilen uygunsuzluklar öncelikli olarak kalıcı olarak giderilir.

 • Yöneticiler, kendi yönetimlerinde veya kontrollerinde olan tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludur.

 • Al-Kor ailesinin bir üyesi olmanın ilk koşulu güvenli çalışmaktır.

 • Ürünlerin ve proses tasarım aşamasından tüketim sürecine kadar, kullanılan hammadde, ambalaj malzemeleri, makine, ekipmanlar ve malzemeleri kimyasal, biyolojik ve fiziksel tehlikeleri açısından değerlendirilir.

 • Tüm organizasyonel bölümlerimizin,  uluslararası ve ulusal mevzuatlar ile Al-Kor standartlarına uyulması sağlanır.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Programları oluşturulur, önemli iş sağlığı güvenliği riskleri ortaya çıkarılır ve sürekli iyileştirme için hedefler belirlenir.

 • Sağlık ve güvenlik konusunda Temel Performans Göstergelerinin ölçümü ve raporlaması yapılır.

 • İşyerinde olan veya ciddi yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan tüm olay ve kazalar incelenir ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapılır.

 • Tüm çalışanlarımıza bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygun beceri ve yetkinlikler kazandırılır.

 • Gündemde olan iş sağlığı ve güvenliği konularına, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranılır, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ile birlikte çalışarak, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimi ve standartların geliştirilmesi sağlanır.

 • AL-KOR MAKİNA güncel İSG kanunlarına uyacağını ve gereklerini yapacağını taahhüt eder.

 Hedefler:

 • Ramak Kala olayların azaltılması

 • İş Kazalarının azaltılması

 • Kişi başı eğitim saati ve adetlerinin arttırılması

 • Kaza Sıklık Oranı

 • Kaza Ağırlık Oranı

 • Kaza Olabilirlik Oranı

 • Kaza Frekansı

AL-KOR HADIMKÖY 14001_25.12.2018-TR
AL-KOR HADIMKÖY 14001_25.12.2018-TR
14001_BURSA_ Türkçe
14001_BURSA_ Türkçe
AL-KOR HADIMKÖY 18001_25.12.2018-TR
AL-KOR HADIMKÖY 18001_25.12.2018-TR
EK4_ALKOR İş Güvenliği Politikası _ 20
EK4_ALKOR İş Güvenliği Politikası _ 20
EK3_ALKOR Çevre Politikası _ 20.09.2018.
EK3_ALKOR Çevre Politikası _ 20.09.2018.
1/1