Global System Supplier

İLETİŞİM

Tel: +90 212 876 5820 | Fax: +90 212 876 5826

E-POSTA
LOKASYONLAR

Üretim tesislerimiz ve ofislerimiz..

50 YILLIK TECRÜBE

1970 yılında kurulan AL-KOR, bugün hala hizmet vermektedir. Devamı..​

ÜRÜN GAMI

- Aydınlatma

- Mekatronik

- Elektronik

- Metal

- Plastik

GENEL MÜDÜRLÜK

Ömerli Mahallesi, İhsangazi Sokak

No: 26 Arnavutköy 34555 İstanbul, Turkey

+90 212 876 5820

 • Beyaz YouTube Simgesi
 • Beyaz Instagram Simge
 • LinkedIn - Beyaz Çember

Global System Supplier

© 2019 Al-Kor Web Grubu

ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI

     İş sağlığı ve güvenliği, AL-KOR'un insana saygı çerçevesinde öncelikli konusudur. Hedefimiz İş Kanunlarına ve güncel İSG normlarına  uygun iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini tam olarak alarak, güvenli ve sağlıklı bir ortamında sıfır kaza, sıfır meslek hastalığı değerlerine  sahip bir işyeri yaratmaktır.

        İSG misyonumuz kaza olduktan sonra koruma çalışmalarının yapılması yerine, kaza olmadan önlem alınmasıdır. Bu çerçevede;

 

Hedeflerimiz;

 •   Ramak kala olaylarını azaltmak

 •   İş kazalarını azaltmak

 •   Kişi başı eğitim saati ve adetlerini arttırmak

 •   Kaza sıklık oranını azaltmak

 •   Kaza ağırlık oranını en alt seviyede tutmak

 •   Kaza olabilirlik oranını düşürmek

 •   Kaza frekansını düşürmek

ÇEVRE POLİTİKASI

 

        AL-KOR üst yönetimi, çevre ile ilgili amacını belirleyen çevre politikasını önemli çevresel etkileri, yasal ve diğer şartları, ilgili tarafların beklenti ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak hazırlamıştır..

     AL-KOR üst yönetimi, belirlenen çevre politikasının; çevre amaç ve hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için referans olarak kullanılmasını, kuruluş içinde iletilip anlaşılmasını ve uygunluk açısından gözden geçirilmesini sağlamaktadır. AL-KOR üst yönetimi çevre yönetim sistemi şartlarına uymayı, sistemin etkinliğini ve verimliliğini sürekli gözden geçirerek iyileştirmeyi sağlamak için aşağıdaki Politika ve Hedeflere uymayı taahhüt eder:

 

 •   Çevre ile ilgili yürürlükteki ulusal ve yerel yasal ve diğer şartlara uymak

 •  Ürün ve proseslerin tasarımında ve üretim sürecinde çevresel etkilerin en aza indirgenmesini sağlamak ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek

 •  Doğal kaynakları verimli kullanmak ve atıklarımızı kontrol altına alarak çevre kirliliğini önlemek

 •  Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevresel duyarlılığını arttırmak ve kamuoyu ile çevre konusunda açık iletişim kurmak

 •   Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.

 •  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını da yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemek. 

1/1