Sosyal Sorumluluk

Yıldız Teknik Üniversitesi yarış otomobili sponsorluğu ve araç için parça üretimi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Danışma Kurulu üyeliliği

Şişli Spor Kulübüne forma sponsorluğu

Menü